30/08/2018 273 Lượt xem 2.00

Tình hình sản xuất điện và công tác Thị trường điện 6 tháng đầu năm 2018

Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất điện và cấp nước hạ du năm 2018, từ những tháng cuối năm 2017, Công ty đã chủ động tích nước hồ chứa nên nước hồ lúc 0h00 ngày 01/01/2018 ở mức 478,93m, thấp hơn mức nước dâng bình thường 1,07m. Bên cạnh đó giá trần thị trường điện năm 2018 được Cục Điều tiết điện lực phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-ĐTĐL ngày 29/12/2018 là 1280đ/kWh, cao hơn năm 2017 14đ/kWh và giá CAN bình quân cao hơn năm 2017 35,80đ/kWh. Đây là những thuận lợi so với các năm trước. Tuy nhiên tình hình thời tiết thủy văn năm 2018 được dự báo là diễn biến khá phức tạp, mùa mưa có thể đến sớm, mặt khác theo kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2018 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 4380/QĐ-BCT, ngày 27/12/2017 thì mức nước hồ thủy điện Quảng Trị cuối tháng 6 ở mức 466,40m, cao hơn cùng kỳ các năm trước đây nên kế hoạch sản xuất điện sẽ khó khăn.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn nói trên, ngay những ngày đầu của năm, Lãnh đạo Công ty đã hoạch định chiến lược sản xuất điện năm 2018 là:

Về mùa khô, lấy giá điện làm chủ đạo trong việc tăng doanh thu sản xuất điện. Về mùa mưa lũ, tuân thủ Quy trình vận hành hồ chứa, phát điện tối đa, hạn chế xả lũ đến mức thấp nhất kết hợp tích nước cho kế hoạch sản xuất điện, cấp nước hạ du năm 2019.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công ty đã làm việc với các cấp có thẩm quyền, hạ mức nước hồ cuối tháng 6 xuống 460,00m để vừa tăng sản lượng điện phát, vừa đảm bảo cấp nước hạ du và vừa đảm bảo dung tích đón lũ.

Nhờ các giải pháp đồng bộ nói trên, nên kết quả sản xuất điện, cấp nước hạ du 6 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Về sản xuất điện và cấp nước hạ du:

Sản lượng điện sản xuất đến ngày 30 tháng 6 là 162,18 triệu kWh, đạt 87,76% kế hoạch Bộ Công thương giao, 64,87% kế hoạch Tổng Công ty phát điện 2 giao.

Cấp nước hạ du, 6 tháng đầu năm đã cấp cho tưới tiêu và sinh hoạt cho vùng hạ du Nam Quảng Trị 135,04 triệu m3, đạt 100% yêu cầu của địa phương.

(Hình 1)

Về công tác thị trường điện:

Thực hiện chiến lược sản xuất điện của Lãnh đạo Công ty, tổ Kinh doanh-Thị trường điện đã xây dựng nhiều phương án chào giá tuần và ngày tới, từ đó lựa chọn phương án tối ưu trên cơ sở doanh thu/sản lượng hàng ngày, phù hợp với diễn biến thời tiết thủy văn và mức nước giới hạn tuần, tăng cường sản lượng phát tăng thêm với giá phát tăng thêm cao xấp xỉ giá trần thị trường, góp phần rất lớn trong việc tăng doanh thu 6 tháng đầu năm, chi tiết như biểu đồ dưới đây:

(Hình 2)

Giá bán điện bình quân trên thị trường giao ngay đạt 1.264,29 đ/kWh cao hơn giá bình quân thị trường 145,50 đ/kWh;

Giá bán điện bình quân chưa tính thuế TTN, phí MTR và phí cấp quyền sử dụng TTN đạt 1.039,19 đ/kWh, cao hơn giá Hợp đồng Pc 278,80đ/kWh.

Cơ cấu các thành phần doanh thu sản xuất điện:

Doanh thu từ Qsmp 139,82 tỷ đồng chiếm 83,97%,

Doanh thu từ Qcon 30,06 tỷ đồng chiếm 18,05%,

Doanh thu từ Qcan 34,79 tỷ đồng chiếm 20,90%;

Doanh thu từ Hợp đồng sai khác CfD -38,17 tỷ đồng, chiếm -22,92%

 
(Hình 3)

Với những kết quả đạt được nói trên, trong báo cáo sơ kết, đánh giá công tác Thị trường điện 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Thủy điện Quảng Trị xếp thứ 2 trong toàn Tổng công ty và được Tổng công ty Phát điện 2 biểu dương, khen thưởng tại Quyết định số 375/QĐ-GENCO 2 ngày 8/8/2018./.

Vương Sơn

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
0

Tổng truy cập
Tổng truy cập
0