19/07/2021 4 Lượt xem 2.00

Giới thiệu về Công ty Thủy điện Quảng Trị

- Tên đơn vị: Công ty Thủy điện Quảng Trị.

- Tên tiếng anh: QuangTri Hydro Power Company. 

- Tên viết tắt: QT HPC.

- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233.3511.168       Fax: 0233.3575.468

- Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng

1. Chức năng, nhiệm vụ chính:

Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 2 có nhiệm vụ quản lý vận hành Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị theo mục tiêu điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng; cung cấp điện lên lưới Quốc gia phục vụ kinh tế xã hội.

2. Công ty có các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng.

- Quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng cải tạo nâng cấp thiết bị công trình thủy điện.

- Thí nghiệm sửa chữa thiết bị cơ điện, gia công cơ khí

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí thủy lực, công trình xây dựng, quan trắc, thông tin các công trình thủy điện.

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được Tập đoàn giao.

- Đào tạo nhân lực cho các nhà máy thủy điện mới và đào tạo nâng cao tay nghề ngành điện.

- Xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng.

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện và thủy điện.

- Tổ chức dịch vụ du lịch và những nhiệm vụ khác do Tập đoàn Điện lực Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> và Tổng công ty Phát điện 2 giao.

3. Lịch sử hình thành, xây dựng phát triển Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị:

- Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị được đầu tư theo Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 11/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ, bằng nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> và vốn ngân sách Nhà nước. Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị được vận dụng theo cơ chế 797+400 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định tổng thầu, vừa thiết kế vừa thi công làm trước một số công trình. Các nhà thầu có kinh nghiệm trong nước đã nhận thầu xây lắp; thiết bị chính của công trình là tập hợp các thiết bị của các nước Âu, Mỹ do nhà thầu ECIDI Trung Quốc lựa chọn và thiết bị cơ khí thủy công do Việt Nam sản xuất.

* Các mốc quan trọng của dự án Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị:

- Công trình được khởi công vào ngày 29/8/2003;

- Hoàn thành hạng mục hầm dẫn dòng thi công ngày 26/11/2004;

- Vượt lũ tiểu mãn an toàn 31/5/2005;

- Vượt lũ chính vụ an toàn 31/7/2005;

- Vệ sinh bàn giao lòng hồ từ Ban QLDA di dân tái định cư của Tỉnh 30/7/2006;

- Đóng hầm dẫn dòng thi công tích nước hồ chứa lần đầu ngày 02/8/2006;

- Hoàn thành cửa xả tràn, tích nước hồ chứa đợt 2 ngày 24/11/2006;

- Đóng điện trạm phân phối 110 kV ngày 16/3/2007;

- Hoàn thành đường hầm năng lượng và tích nước vào đường hầm ngày 02/6/2007;

- Tiến hành xả lũ đợt 1 ngày 02/7/2007 và đợt 7 ngày 02/11/2007 với tổng dung tích xã lũ gần 300 triệu m3 nước;

- Khởi động phần cơ tổ máy 1 và hệ thống công nghệ Nhà máy tháng 8/2007;

- Tổ máy 1 phát điện hòa lưới Quốc gia ngày 12/9/2007;

- Tổ máy 1 phát điện ổn định vào hệ thống ngày 07/11/2007;

- Tổ máy 2 phát điện hòa lưới Quốc gia ngày 30/11/2007;

- Tổ máy 2 phát điện ổn định vào hệ thống ngày 04/12/2007.

* Công tác sản xuất điện:

Tổng sản lượng Công ty sản xuất được từ lúc phát điện (2007) đến cuối năm 2015 là 2,19 tỷ kWh.

- Trong quý III, quý IV 2007 là thời điểm Công ty vừa làm nhiệm vụ sản xuất chính, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất của Ban QLDA Thủy điện 2 chuyển qua, vừa tham gia nghiệm thu, tổ chức tiếp nhận toàn bộ thiết bị công trình do Ban QLDA Thủy điện 2 bàn giao; tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, bộ máy vận hành của Nhà máy.

- Năm 2007 hồ chứa Thủy lợi - Thuỷ điện Quảng Trị đã được tích nước theo thiết kế. Công ty vận hành điều tiết hồ chứa kịp thời bổ sung lượng nước chống hạn cho vụ hè thu. Thực hiện cắt lũ và phòng lũ theo chức năng nhiệm vụ của công trình; đặc biệt đã tiến hành xả lũ nhiều lần bảo đảm an toàn công trình và hạ lưu. Quý IV năm 2007: Nghiệm thu, vận hành phát điện 2 tổ máy  hòa lưới điện Quốc gia, đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Các tổ máy phát điện trong năm 2007 và hoàn thành công trình vào đầu năm 2008. Đã thực hiện tốt kế hoạch phát điện đăng ký với Tập đoàn: Điện sản xuất 64 triệu kWh (đạt 116% so với kế hoạch quý IV/2007). Thực hiện đầy đủ thuế theo quy định của Nhà nước, năm 2007 nộp thuế 1.637.872.300 đồng, trong đó giá trị thuế tài nguyên là 945.314.100 đồng.

- Năm 2008 là năm đầu Công ty Thủy điện Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tổng hợp vận hành Nhà máy Thủy điện đa chức năng phát điện và cấp nước thủy lợi, Công ty đã thực hiện, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đáp ứng tốt nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sản lượng điện đã thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2008 do Tập đoàn Điện lực Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> giao trước 32 ngày, đến 31/12/2008 đạt 254 triệu kWh (đạt 110% so với kế hoạch) và vượt sản lượng điện thiết kế của Nhà máy 20%. Sản xuất và điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình trong mùa mưa lũ, đáp ứng đủ nước tưới tiêu trong mùa hạn. Công ty đã cấp cho hạ lưu một lượng nước hữu ích cho vụ xuân hè và hè thu khoảng 80 triệu m3. Nộp thuế: Năm 2008 Công ty đã nộp tổng các khoản thuế tại địa phương là 8,327tỷ đồng so với kế hoạch 5,5 tỷ đồng đạt 151,4%.

- Năm 2009 Công ty đã thực hiện sản xuất điện hoàn thành kế hoạch trước 86 ngày, tổng lượng điện sản xuất được 327,8 triệu kWh đạt 140% kế hoạch Tập đoàn giao; vượt 51% điện lượng trung bình theo thiết kế, tăng so với năm 2008 là 29%. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 22,5 tỷ đồng/kế hoạch giao 10 tỷ đồng đạt 225% kế hoạch.

- Năm 2010 Công ty đã sản xuất 305,46 triệu kWh điện, đạt 119,6% kế hoạch EVN giao và vượt trước 45 ngày. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 23,230 tỷ đồng/kế hoạch giao 23 tỷ đồng vượt so với năm 2009.

- Năm 2011 Công ty đã sản xuất 295,7 triệu kWh điện, đạt 113,7% kế hoạch EVN giao. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 24,5 tỷ đồng/kế hoạch giao 22 tỷ đồng.

- Năm 2012 Công ty đã sản xuất 240,3 triệu kWh điện, đạt 129,1% kế hoạch EVN giao. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 27,5 tỷ đồng/kế hoạch giao 25 tỷ đồng.

- Năm 2013 Công ty đã sản xuất 251,5 triệu kWh điện, đạt 160% kế hoạch EVN giao. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 26,1 tỷ đồng đạt 93,3% kế hoạch giao (28 tỷ đồng).

- Năm 2014 Công ty đã sản xuất 232,7 triệu kWh điện, đạt 130% kế hoạch GENCO2 giao. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 37,8 tỷ đồng/kế hoạch giao 25 tỷ đồng.

- Năm 2015 Công ty đã sản xuất 220,39 triệu kWh điện, đạt 100,2% kế hoạch GENCO2 giao. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 35,03 tỷ đồng/kế hoạch giao 25 tỷ đồng.

           - Năm 2016 Công ty đã sản xuất 236,3 triệu kWh điện, đạt 159,66% kế hoạch GENCO2 giao. Thực hiện tốt công tác nộp thuế theo quy định, đã thực hiện nộp 40,878 tỷ đồng/kế hoạch giao 36 tỷ đồng.

4. Quá trình thành lập và phát triển Công ty Thủy điện Quảng Trị:

- Công ty Thủy điện Quảng Trị được thành lập tháng 3 năm 2007 tại Quyết định số 188/QĐ-EVN-HĐQT ngày 26/02/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty ra đời trong bối cảnh EVN đang sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất của Tập đoàn, đơn vị quản lý dự án dứt điểm công trình, quyết toán và tiến đến cổ phần hoá theo chủ trương của Chính phủ. Công ty Thủy điện Quảng Trị tiếp nhận công trình, quản lý vận hành từ chủ đầu tư là Ban QLDA Thủy điện 2 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ngày 01/6/20112, Bộ Công thương ra Quyết định số 3024/BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013. Trong đó, Công ty Thủy điện Quảng Trị là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.

- Mô hình Công ty và tổ chức bộ máy: Công ty tổ chức mô hình sản xuất trực tiếp, hạch toán phụ thuộc. Tổ chức bộ máy gồm Ban Giám đốc, 5 phòng ban, 2 phân xưởng, 1 đội và 1 tổ.

          - Công ty có các tổ chức sau: Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, Công đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Quảng Trị trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2, Đoàn Thanh niên CSHCM trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

- Số lượng, trình độ chuyên môn, số lao động tại ngày 31/12/2020

          +  Số lượng lao động của Công ty Thủy điện Quảng Trị đến 31/12/2020 là 88 người.

          + Về trình độ chuyên môn: Trên Đại học: 02 người, Đại học: 63 người, Cao đẳng: 9, Trung cấp: 6 người, Công nhân kỹ thuật: 16 người, đào tạo nghề ngắn hạn: 02 người.

16/GPMT-UBND

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ [...]

05/03/2024

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
12

Tổng truy cập
Tổng truy cập
325,694