15/03/2023 5 Lượt xem 2.00

CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc.

- Các đơn vị trực thuộc: 04 phòng, 02 phân xưởng bao gồm:

   + HCLĐ: Hành chính – Lao động.     

   + TCKT: Phòng Tài chính - Kế toán.

   + KHVT: Phòng Kế hoạch - Vật tư.    

   + KTAT: Phòng Kỹ thuật - An toàn.

   + PXVH: Phân xưởng Vận hành.

   + PXSC: Phân xưởng Sửa chữa

2. Tổ chức:

- Đảng bộ công ty:

+ Trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

+ Có 06 chi bộ trực thuộc.

- Công đoàn Công ty:

+ Trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.

+ Có 04 Công đoàn bộ phận.

- Đoàn cơ sở Công ty:

+ Trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 

 3

3 [...]

31/05/2024

16/GPMT-UBND

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ [...]

05/03/2024

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
7

Tổng truy cập
Tổng truy cập
338,226