15/03/2023 654 Lượt xem 2.00

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3511.168
Fax: 0233.3575. 468
TT
Họ và tên
Chức danh
Điện thoại
E-mail
Nội bộ Cố định Di động
BAN GIÁM ĐỐC
1


Nguyễn Thanh Hùng 
Giám đốc, Bí thư Đảng bộ 

 0963.407.888 hungtdqt@gmail.com
2
 

Bùi Thị Hồng Nhung
Phó GĐ, Phó bí thư Đảng bộ   54603 
0963.080.777  bthnqt@gmail.com
3

 

Đoàn Thanh Điểm

Phó GĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty
    0935.555.616   doandiemtdqt@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH-LAO ĐỘNG


Nguyễn Hòa 

Trưởng phòng 
54610 
 0901.939.393  P2tdqt@gmail.com
2

Đoàn Quang Thiện
PTP 
HCLĐ
54630
0935.084.777 quangthientdqt@gmail.com
3

 


Trần Văn Hùng

PTP
HCLĐ


0905.337.688 tranhungtdqt@gmail.com
4

Lê Mai Trang
Văn thư
54600
0962.620.111 maitrangtdqt@gmail.com
5  

Nguyễn Đình Khoa
 Tổ trưởng
Tổ Quản trị


0905.427.423 khoatdqt64@gmail.com
6  

Hạ Quốc Chánh
Tổ phó
Tổ Quản trị


0984.937.555 chanhtdqt@gmail.com
 7

Nguyễn Văn Hiếu
 Chuyên viên
Lao động tiền lương, chế độ chính sách


0989.898.454 hieutdqt@gmail.com
8

Nguyễn Cửu Phúc
Chuyên viên 
Thanh tra Pháp chế 


0916.075.777 cuuphuctdqt@gmail.com
 9

Võ Thanh Tuấn
Chuyên viên Đào tạo

 0976.556.383 tuantdqt@gmail.com
 10

Nguyễn Phi Chương
Nhân viên Quản trị 

0936.091.406 chuongvptdqt@gmail.com
 11

Nguyễn Quang Hùng
Nhân viên Quản trị 

0915.715.035 hungvptdqt@gmail.com
 12

Lê Xuân Minh
Lái xe

0978.647.555 xuanminhtdqt@gmail.com
 13

Nguyễn Hữu Hiệu
Lái xe

0972.309.333 nguyenhuuhieudn2016@gmail.com
 14

Lê Đức Thịnh
Lái xe

0914.150.104
 15 Lê Chí Thanh   Chuyên viên     0915.353.635  
PHÒNG KẾ HOẠCH-VẬT TƯ
1
Nguyễn Thanh Hải
Trưởng phòng
KHVT
54602
0963.564.999 thanhhaitdqt@gmail.com
2

Nguyễn Minh Phú
PTP
KHVT
54620
0977.591.555 phuthuydienquangtri@gmail.com
3

Nguyễn Anh Thư
Chuyên viên Thị trường điện, Đấu thầu

0962.234.468 anhthutdqt@gmail.com
4

Lê Vinh
Thủ kho

0935.241.333 levinhtdqt@gmail.com
5

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên Vật tư - Thiết bị

 0914.197.888 nguyenminhngoc.0520@gmail.com
6

Nguyễn Thanh Việt
Chuyên viên Vật tư - Thiết bị 

0896.228.228 thanhviet094@gmail.com 
7 Đoàn Minh Huấn
Chuyên viên 
Thị trường điện


0916.621.556 minhhuantdqt@gmail.com
PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN
1

Nguyễn Văn Thắng
Trưởng phòng
Kỹ thuật-An toàn
54604
0931.951.555 thangtdqt@gmail.com
2

Nguyễn Quảng
          PTP
Kỹ thuật-An toàn


0982.554.889 quangp4@gmail.com
3

Nguyễn Tiến Hưng
           PTP
Kỹ thuật-An toàn


0905.876.699 nguyentienhunght@gmail.com
 4

Lê Phước Trang Sinh
 Chuyên viên

0911.618.698 trangsinhtdqt@gmail.com
5


Thái Hồng Hải
 Kỹ thuật viên

0914.444.893 haitdqt@gmail.com
6


Đoàn Việt Hùng
 Kỹ thuật viên CNTT

0982.222.161 viethungtdqt81@gmail.com
7


Lê Đình Lương
 Chuyên viên

0914.204.000 luong.damt@gmail.com
8


Hoàng Đức Thăng
 Chuyên viên

0935.010.000 thangtdqt1982@gmail.com
 9


Trần Minh Hải
 NV Quan Trắc

0968.740.469 haitran14011984@gmail.com
 10 Đỗ Minh Thắng 

 Kỹ sư HTĐ

    0943.116.777   
 11 Nguyễn Văn Thảo 

Kỹ sư Điện CN

    0979.223.555   
 12 Nguyễn Xuân Lâm  Kỹ sư Xây dựng      0987.505.278 
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
1

Nguyễn Bá Linh
Kế toán trưởng
54615
0901.136.559 linhtdqt@gmail.com
2

Hoàng Thị Thảo Vân
PTP
Tài chính-Kế toán


0935.179.345 thaovantdqt@gmail.com
3

Trần Thị Dương
Kế toán viên 

0935.618.333 duongtran15487@gmail.com
4

Nguyễn Kim Kỳ Duyên
Kế toán viên (kiêm Thủ quỹ) 

0967.655.697 nguyenkimkyduyen3006@gmail.com
PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA
1

Tôn Thái Sơn
Quản đốc PXSC

0914.222.600 tonthaison@gmail.com
2

Nguyễn Quốc Tuấn 
Phó Quản đốc
PXSC


0988.266.494 tuantdqt2008@gmail.com


Lê Trung Dũng 
 Kỹ sư

0899.088.567  ltdungtdqt@gmail.com
4 Nguyễn Xuân Anh  Tổ Trưởng
Tổ Điện 


0914.226.377 xuananhtdqt@gmail.com
5 Đào Minh Trí  Tổ Phó
Tổ Điện 


0982.909.247 tritdqt@gmail.com
6  Đào Hữu Tá  Kỹ sư Điện

0935.430.345 daohuuta@gmail.com
7  Phạm Thanh Tình  Công nhân SC
Điện-Tự Động


0974.600.779 tinhtdqt@gmail.com
8 Văn Ngọc Tuấn    Kỹ sư Điện

 0988.034.609 vntuantdqt@gmail.com
9 Phan Văn Đức  Công nhân SC
Đường dây-Trạm 


 0983.171.557 hoaiaxing@gmail.com
10 Trần Thanh Phương   Công nhân SC
Đường dây-Trạm


0975.420.475 phuongtdqt@gmail.com
11  Trần Văn Sỹ   Công nhân SC
Đường dây-Trạm


0355.631.153 vansy1986tdqt@gmail.com
12  Nguyễn Anh Hoài  Tổ Trưởng Tổ Cơ 

0914.097.822 anhhoaitdqt@gmail.com
13   Nguyễn Chánh
Trung
 Tổ Phó Tổ Cơ

0905.984.926 chanhtrungtdqt@gmial.com
14 Nguyễn Thanh Hậu   Công nhân
SC Cơ


0387.844.711 thanhhaup4@gmail.com
15 Nguyễn Thành Nhân   Công nhân 
SC Cơ


 0912.387.234 thanhnhantdqt@gmail.com
16 Nguyễn Văn Hoan   Công nhân 
SC Cơ


0976.131.902 nvhoantdqt@gmail.com
17 Lê Xuân Tiến   Công nhân 
SC Cơ


 0905.766.333 xuantiencd84@gmail.com
18 Nguyễn Xuân Anh  Công nhân 
SC Cơ 


 0942.616.656 nguyenxuananh42363@gmail.com
19   Lê Minh Hiếu Công nhân SC
Đường dây-Trạm 


 0919.109.291 hieuhlc20@gmail.com
20   Nguyễn Thế Viễn Công nhân VH
Đập tràn-CNN 


 0978.135.108 thevienqt@gmail.com
 21   Nguyễn Hoài Đức  Lái xe

 0905.759.979 nhductdqt@gmail.com
22  Trần Phước Sang  Lái xe

 0976.515.767 tpsangtdqt@gmail.com
PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH
1

Nguyễn Trí Thức

 Quản đốc
PXVH

 0233.3505.550  0919.504.156 nguyentrithuctdqt@gmail.com
2

Trần Văn Tiến 

Phó Quản đốc 
PXVH


 0905.702.559 tientvtdqt@gmail.com
3
Nguyễn Hữu Biên  Trưởng ca 

0914888937 bientdqt@gmail.com
4
Lê Đình Hai   Trưởng ca 

0942088844 dinhhaitdqt@gmail.com
5
 Nguyễn Hữu Nam  Trưởng ca 

0976594032 huunamtdqt@gmail.com
6
 Phan Văn Phú  Trưởng ca 

0981313839 vanphutdqt@gmail.com
7
 Trần Minh Thanh  Trưởng ca 

0935359919 tranminhthanhtdqt@gmail.com
8
 Lê Quý Dương  Trực chính
  Nhà máy 


0983564339 duongtdqt@gmail.com
9
 Đoàn Anh Hải   Trực chính
   Nhà máy 


  0989954515 anhhaitdqt@gmail.com
10
Trần Nhật Hùng    Trực chính
   Nhà máy 


0987038289 hunghoakaka@gmail.com
11
 Nguyễn Quang Khải    Trực chính
   Nhà máy 


0979717424 khai82bg@gmail.com
12
Hoàng Hải Triều   Trực chính
   Nhà máy 


0916899799 haitrieutdqt@gmail.com
13
Ngô Văn Chiến  Trực điện
 Gian máy


0977133181 chientdqt@gmail.com
14
Phan Hữu Hiện   Trực điện
 Gian máy


0905429335 phanhuuhienqb82@gmail.com
15
Nguyễn Văn Phong   Trực điện
 Gian máy


0983334347 vanphongtdqt@gmail.com
16 Nguyễn Đức Thắng   Trực điện
 Gian máy


0984053053 nguyenthangtdqt@gmail.com
17
Lê Văn Tuyến   Trực điện
 Gian máy


0983169245 letuyentdqt@gmail.com
18
Tô Bá Hồng   Trực máy
 Gian máy


0918942606 tobahong@gmail.com
19
Nguyễn Văn Huy  Trực máy
 Gian máy 


0945702555 vhuy.nb@gmail.com
20
Nguyễn Bình Đại
Nghĩa 
 Trực máy
 Gian máy


0917609234 nguyendainghia79@gmail.com
21
Nguyễn Thiện Lương   Trực máy
 Gian máy


0948452107 luong01684356343@gmail.com
22
Nguyễn Hữu Lương   Trực máy
 Gian máy


0935943688 luongct82@gmail.com
23
Văn Đình Bình   Trực Trạm 110  

0914665007 vandinhbinh@gmail.com
24
Đinh Anh Dũng  Trực Trạm 110 

0972462777 dinhdungtdqt@gmail.com
25
Nguyễn Doãn Hường  Trực Trạm 110 

0962234579 tramopytdqt@gmail.com
26
Lê Anh Phương  Trực Trạm 110 

0915404405 letinh2011@yahoo.com
27
Hoàng Anh Tuấn  Trực Trạm 110 

0979775888 hoanglamchi@gmail.com
28 NHÀ MÁY 

0233.3781.830
pxvhtdqt@gmail.com

3

3 [...]

31/05/2024

16/GPMT-UBND

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ [...]

05/03/2024

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
9

Tổng truy cập
Tổng truy cập
338,231