17/10/2023 127 Lượt xem 2.00

Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị: Không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong tình hình mới.

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn 2 chi bộ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc.

 

Diễn đàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TĐQT

Nội dung Diễn đàn 2 năm 2023 với chuyên đề Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Chi bộ KTAT và đồng chí Nguyễn Bá Linh - Bí thư Chi bộ TCKT đồng chủ trì diễn đàn tại Khối Văn phòng Đông Hà

 

Đồng chí Trần Văn Tiến - Bí thư Chi bộ Vận hành và đồng chí Tôn Thái Sơn - Bí thư Chi bộ Sửa chữa đồng chủ trì diễn đàn tại Khối Văn phòng Khe Sanh

Mục đích của Diễn đàn lần này là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là Bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sinh hoạt Diễn đàn là cơ hội để các đảng viên trong các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TĐQT thảo luận, trao đổi ý kiến và đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, hướng tới mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng Đảng và xây dựng một tổ chức cơ sở Đảng mạnh mẽ hơn, chất lượng đảng viên toàn diện hơn trong giai đoạn mới của đất nước. Có nhiều ý kiến tham gia tham luận, chủ yếu cung cấp thêm thông tin về triển khai nhiều mô hình, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên được tăng cường. Đẩy mạnh "tự soi", "tự sửa", tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tham luận của đảng viên tại Diễn đàn

Tại buổi Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy cho biết nội dung chính của chuyên đề cần phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty, các ý kiến tham luận tại Diễn đàn đang mang tính chất lý luận cao mà vẫn chưa vận dụng sát vào thực tế tại đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh rằng để củng cố, tăng cường xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngủ đảng viên trong tình hình mới thì giải pháp quan trọng nhất vẫn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các chi bộ trực thuộc, đảng viên mạnh, thì chi bộ mới mạnh, chị bộ mạnh thì Đảng bộ mới mạnh. Đảng viên muốn tốt cần phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tự giác trong công việc và đặc biệt phải là người đi đầu, làm gương cho các quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cần phải có bài học kinh nghiệm rút ra sau khi diễn đàn kết thúc, đưa ra được các giải pháp cụ thể phù hợp nhất với thực tiễn tại đơn vị để củng cố, tăng cường xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngủ đảng viên trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Diễn đàn lần này đã góp phần trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với công việc; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo nhất là người đứng đầu để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giúp xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững lâu dài từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh.

Hồng Hải - Thảo Vân.

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

1091/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 8/2023 tại Công ty... [...]

07/09/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
17

Tổng truy cập
Tổng truy cập
308,690