25/10/2023 105 Lượt xem 2.00

Công ty Thủy điện Quảng Trị: Công tác Pháp chế phải là nhiệm vụ đi đầu

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao và hợp pháp.

Hiện nay tại Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) công tác pháp chế thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Lao động, về nhân sự Công ty bố trí 01 cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách và làm công tác thanh tra/kiểm tra nội bộ, chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, tham mưu Giám đốc Công ty những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có bằng cử nhân Luật đáp ứng về tổ chức công tác Pháp chế theo Chỉ thị số 4072/CT-EVNGENCO2 ngày 14/12/2020 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2021-2025.

Trụ sở Công ty Thủy điện Quảng Trị

Xác định được tầm quan trọng công tác pháp chế trong doanh nghiệp nên công tác pháp chế luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để nhằm đảm bảo sự tuân thủ, thi hành và áp dụng nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật liên quan đến nghành điện nói riêng. Các quy chế, quy định của EVN, EVNGENCO2 luôn đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của Công ty TĐQT và để thực hiện có hiệu quả, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Lãnh đạo Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành công tác pháp chế; thể chế hóa các quy định của pháp luật có liên quan; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và CBCNV; tăng cường sự tuân thủ pháp luật và các Quy chế Quan lý nội bộ (QCQLNB) của EVNGENCO2 và Công ty.

Trong những năm qua với tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật, chấp hành thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Quy chế, Quy định của EVN, EVNGENCO2. Lãnh đạo, CBCNV trong Công ty TĐQT luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để áp dụng thực hiện trong công việc. 

Trang pháp điển EVNGENCO2

Để công tác pháp chế đảm bảo hoạt động hiệu quả Công ty luôn chấp hành đúng và triển khai thực hiện đầy đủ các Quy chế, quy định các Chương trình, văn bản chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2, hàng năm Công ty đều đã ban hành chương trình công tác pháp chế với nội dung chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và QCQLNB cho CBCNV thông qua nhiều hình thức khác nhau như: hướng dẫn sử dụng tài khoản thuvienphapluat.vn, luatvietnam.vn để CBCNV thuận lợi tra cứu các thông tin pháp luật có liên quan, hệ thống pháp điển QCQLNB của EVN, EVNGENCO2, thực hiện Ngày pháp luật; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hướng dẫn, khuyến khích CBCNV Công ty tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ do EVN tổ chức; triển khai thực hiện Ngày pháp luật hàng năm theo đúng kế hoạch của EVNGENCO2, hướng dẫn, yêu cầu CBCNV Công ty cập nhật và sử dụng Phần mềm Pháp điển quy chế quản lý nội bộ trong EVNGENCO2; tuyên truyền nội dung các văn bản, các hoạt động liên quan đến công tác pháp chế lên Website Công ty. Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo rà soát, đánh giá tác động của văn bản pháp luật có tác động đến lĩnh vực hoạt động của EVN, hoạt động của EVNGENCO2 và của Công ty TĐQT trong các lĩnh vực, cùng các vướng mắc và ý kiến đề xuất cho Tổng công ty Phát điện 2 (Ban Pháp chế). Tích cực tham gia các hoạt động do EVN, EVNGENCO2 tổ chức để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế.

Pháp chế doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng trong việc tạo ra các quy tắc, điều lệ, nội quy và giúp cho hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, đảm bảo việc doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Mặc dù vậy, hoạt động của pháp chế doanh nghiệp trên thực tế còn gặp phải nhiều vấn đề vướng mắc, cần có sự can thiệp và điều chỉnh của pháp luật cũng như sự hỗ trợ của nhà nước để đạt được hiệu quả tốt hơn. Công tác pháp chế tại Công ty TĐQT là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra theo đúng quy định và quy chuẩn. Tuy nhiên, thách thức pháp lý là điều không thể tránh khỏi trong môi trường kinh doanh ngày nay. Bằng việc duy trì sự nhạy bén, tạo ra một văn hóa tuân thủ và áp dụng các giải pháp hợp lý, Công ty TĐQT có thể vượt qua những khó khăn và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN/EVNGENCO2.

                                           Cửu Phúc, Hồng Hải

 

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

1091/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 8/2023 tại Công ty... [...]

07/09/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
21

Tổng truy cập
Tổng truy cập
308,694